ค่าเรียน

น้องประถม 1 – 6 และน้องมัธยม 1 – 3

  1. คิดแบบรายชั่วโมง โดย 30 ชั่วโมง 2900 บาท
  2. คิดแบบรายคอร์ส ค่าคอร์สของแต่ละวิชาหรือแต่ละเทอมก็จะแตกต่างกันไป

ตัวอย่างการคิดค่าเรียน

 

น้องมัธยมปลาย

  1. คิดแบบรายคอร์ส ค่าคอร์สของแต่ละวิชาหรือแต่ละเทอมก็จะแตกต่างกันไป